Categorieën
Uncategorized

Het ADDIE-model

Weer wat nieuws geleerd: het ADDIE-model. Dit model werd in eerste instantie gebruikt voor managers, maar is heel goed te gebruiken in het onderwijs.

Afbeelding overgenomen uit powerpointpresentatie Digitale Didactiek, les 5, HvA.

Het ADDIE-model is voor het ontwikkelen van een les of lessenserie een handige manier om structuur in je les aan te brengen, maar ook om structuur in de ontwikkeling van de les aan te brengen. Een les is nooit in één keer goed, maar daar moet aan geschaafd blijven worden. Normaal gaat zoiets langzaam: je geeft een les, je merkt dat er iets niet goed gaat, je past de les aan, probeert de aanpassing uit, weer klopt er iets niet en dan leg je – in het slechtste geval – de les helemaal opzij.

Met het ADDIE-model word je gedwongen in ontwikkelfases te denken. Je denk na over de behoeften van je leerlingen, naar de aspecten van de leeromgeving die van invloed zijn op het behalen van de leerdoelen en vervolgens denk je na over welke technologie effectief ingezet kan worden om het doel te bereiken en of deze technologie wel past binnen de context van de les.

Daarna sla je aan het vormgeven van de les. Je noteert de leerdoelen en je noteert ontwerpeisen. Welke middelen zet je daarbij in? En hoe dragen die middelen bij aan een activerende en motiverende les? Als je dat op een rijtje hebt, kun je verder met het ontwikkelen van de les. Vervolgens geef je de les, vraagt aan je leerlingen hoe ze de les ervaren hebben en vraag je om verbeterpunten. De les kun je natuurlijk ook met collega’s delen en hun bevindingen bevragen.

Deze cyclus kan keer op keer herhaald worden en zo zou je (idealiter) tot superlessen kunnen komen.

Categorieën
Uncategorized

Het observeren van een les waarbij ICT een rol speelt

Soms zijn de zaken simpeler dan je zou denken. Zoals het gebruiken van simpele middelen om een les duidelijker, overzichtelijker, gestructureerder en interactiever te maken.

Rechtenvrije afbeelding van Depositphotos.

Ik observeerde een les natuurkunde bij een havo-4 klas. Mijn collega begon de les met ‘wheeldecide’. Deze app ken ik, maar zoals hij de app gebruikte was een heel andere dan ik ooit had kunnen bedenken. Om leerlingen letterlijk en figuurlijk bij de les te houden, gebruikt bij wheeldecide om leerlingen ‘random’ aan te wijzen om een vraag te beantwoorden. Het is zo simpel, maar zo effectief. Dat is iets om te ontbouden.

Een ander mooi middel om op een snelle manier overzichtelijk en inzichtelijk te werken, is het gebruik van de document camera. Dit stukje hardware koppel je aan je PC, je PC verbindt je met het smartboard en vervolgens kun je een ingewikkeld vraagstuk stap voor stap uitleggen. Of je projecteert een door de leerling gemaakte opdracht en vraagt leerlingen kritisch te kijken naar de uitkomsten.

Voor mij twee simpele toepassingen binnen een les die echt een meerwaarde kunnen hebben. Ik heb de leerlingen gevraagd hoe zij het bovenstaande ervaren en ze waren unaniem positief. Je wordt met wheeldecide gedwongen op te letten, bij het gebruik van de document camera krijg je meer inzicht.

Categorieën
Uncategorized

ICT-didactisch redeneren

Wanneer leraren nadenken over het gebruik van ICT in de klas, zal ICT een andere rol gaan spelen dan tot nu toe het geval is. Vaak wordt ICT gezien als een hulpmiddel bij het lesgeven: een digitale leeromgeving om huiswerk in op te geven, een smartboard om een powerpointpresentatie op te laten zien, een computer om leerlingen een online test of online opdrachten te laten maken.

Rechtenvrije afbeelding van https://pxhere.com/nl/photo/1379760

Als leraren actiever ICT gaan gebruiken om leerlingen meer bij de les te betrekken en de les interactiever te maken, zal niet alleen de leraar daardoor meer digitaal geletterd worden, maar de leerlingen ook.

Ik heb tijdens de carrousel veel nieuwe zaken geleerd: nieuwe apps, het opnemen van je les/powerpoint vanaf je pc via screen-o-matic, het invoegen van filmpjes via beeldschermopname in powerpoint, het inzetten van LessonUp, het delen van lessen met elkaar en ga zo maar door. Voor mij waren dit eye openers die mij meer structuur kunnen bieden in de keuze van middelen. Daar worstelde ik ontzettend mee (zie mijn bericht ‘ter introductie’).

Categorieën
Uncategorized

Ter introductie

Beste lezer,

Mijn naam is Heleen Ogier en ik volg de master leraar Nederlands aan de HvA. Ik zit in het eerste jaar van deze studie en volg momenteel het keuzevak ‘Digitale didactiek’ waarbij vooral het redeneren over het gebruik van digitale middelen centraal staat.

Sinds augustus 2012 werk ik op het Rijnlands Lyceum. Dit is een school met een havo- en een vwo-afdeling. Leerlingen kunnen er voor kiezen om vwo in de vorm van tto te volgen.

In de brugklas van de middelbare school (dan moeten we ver terug in de vorige eeuw: 1984 om precies te zijn), maakte ik voor het eerst kennis met computers. We leerden van alles over programmeertaal zoals Pascal. Ik snapte er niks van. Ik snapte op een gegeven moment wel hoe je in DOS kon werken.

In de loop van de tijd werd ik steeds wat wijzer op het gebied van computers, al was het gebruik van computers in de huiselijke sfeer iets waar zeer weinigen nog van gehoord hadden. Het hebben van een elektrische typemachine was al heel wat.

Na de middelbare school ging het snel: ik had bijbaantjes waarbij wordperfect nodig was, Eind jaren tachtig maakte ik kennis met de Apple MacIntosh. Wat je daar allemaal mee kon! Het was een geweldige ervaring, maar erg duur voor een arme student.

Met de komst van internet was ik één van de eersten in mijn omgeving met een internetaansluiting. Surfen op internet (de verbinding verliep via de telefoonmodem) kostte mij handen vol geld. Ik geloof dat mijn eerste telefoonrekening na de internetaansluiting rond de zevenhonderd gulden zat.

Ik maakte een website (de digitale juf) en stelde bijvoorbeeld ICT-vragen op fora.

Op school gebruik ik kahoot, cram, de online-omgeving van de lesmethode Nieuw Nederlands, ik zet chromebooks in tijdens de schrijfvaardigheidslessen. In het verleden heb ik Pinterest ingezet om leerlingen een soort moodboards over een gelezen boek te laten maken. Ook vind ik het fijn om schrijfopdrachten van leerlingen via Office 365 (onedrive) te ontvangen; dat is handig met het geven van feedback.

Ik wil graag weer de bomen tussen het bos gaan zien: inmiddels zijn er voor mijn gevoel zoveel apps, ICT-toepassingen, software enz. enz. dat ik niet meer weet wat nu echt zinvol is om tijdens mijn lessen in te zetten. Ook zou ik in staat willen zijn om digitale (diagnostische) toetsen te maken. Maar als ik daaraan denk, moet ik ook direct weer terugdenken aan de brugklas: Pascal….

Categorieën
Uncategorized

Geen hand vol maar een land vol educatieve apps.

Kahoot, quizlet, cram, wrts, cambiumned.nl, kennisnet, de online omgeving van de lesmethode. Geen hand vol, maar een land vol apps…. en in het eerste college kwamen daar nog eens wat apps bij: lessonup, socrative, klikbrief, writewellapp.com . En vandaag kwam daar weer een app bij: Quizizz.

Wat kan ik hier nou mee, waarom zou ik er wat mee willen? Heel graag wil ik mijn havisten in de vierde meer bij de les betrekken. Ik heb echt een heel leuke klas, maar als het om werken gaat, haken zij snel af en gaan met elkaar socializen.

Daar moet verandering in komen. Ze móeten gaan werken, anders gaan ze bij hun eerste PTA-onderdeel (argumentativee vaardigheden) echt onderuit.
Ik hoop en ik denk dat ICT mij kan helpen de leerlingen in de actieve stand te zetten én hen verder te krijgen.

Hoe relevante zijn deze tools voor het leren van vakinhoud? Waarom?